Garantie

 

BOVAG-garantie
Wij geven u bij aankoop van een gebruikte auto de mogelijkheid om, tegen meerprijs een BOVAG Garantie af te sluiten. Dit afleveringspakket is optioneel en niet verplicht.

 

BOVAG Garantie houdt in dat uw occasion tot 6 maanden na aankoop kosteloos wordt hersteld als er zich gebreken voordoen die op het moment van de koop niet zichtbaar waren. De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen als de man-uren. Dat geldt alleen voor gebreken die al bestonden op het moment dat u de auto kocht, plus gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan. Er is sprake van een gebrek als de norm die de fabrikant of de wetgever stelt, wordt overschreden.

Meer informatie Neem direct contact op