Belangrijk nieuwsbericht van ABD

Body

De overheid heeft in overleg met het RIVM en vele deskundigen de maatregelen aangescherpt. Ook wij volgen de ontwikkelingen en passen onze werkwijze aan om uw en onze gezondheid te borgen.

Wij vragen u om eerst telefonisch, via e-mail of via whatsapp contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan overleggen hoe we u het beste kunnen helpen. Wij willen u maar ook onze medewerkers de meest veilige maatregelen bieden. Betreft het een werkplaats bezoek dan kijken we wanneer dat mogelijk is. Bent u geïnteresseerd in een auto en/of proefrit dan plannen we een afspraak in.

Hoe gaat ABD om met:

(geplande) werkplaatsbezoeken

Onze ABD werkplaatsen zijn geopend op de dagen en tijdstippen die u van ons gewend bent. Uiteraard hanteren we in onze werkplaatsen de strenge richtlijnen vanuit Rijksoverheid en RIVM. Al onze medewerkers nemen bovendien extra maatregelen.  

(geplande) proefritten en/of showroombezoeken

Proefritten en showroombezoeken kunnen plaatsvinden op de door u gewenste tijdstippen en datum. Hygiëne is in deze situatie erg belangrijk, voor uw gezondheid en die van onze collega’s. Uiteraard hebben we in onze showrooms strenge richtlijnen ten aanzien van hygiëne. Deze gelden nu, net als altijd. Onze medewerkers zijn zich hier zeer bewust van en nemen extra maatregelen zoals het vaak en goed handen wassen en contact op gepast afstand. 

(geplande) afleveringen

Heeft u een aflevering gepland? Alle afleveringen gaan door op afgesproken tijdstip en afgesproken locatie. Wij beperken bij de aflevering echter wel het handcontact en hanteren de richtlijnen vanuit Rijksoverheid en RIVM.